Voordelen LHV lidmaatschap

 
 
Wanneer u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Rijnland & Midden-Holland wordt u automatisch lid van de huisartsenkring Rijnland & Midden-Holland. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap.

Lid worden biedt u veel voordelen. Individueel en collectief.

LHV-Huisartsenkring Rijnland & Midden-Holland behartigt de belangen van de huisartsen op regionaal vlak. Dit gevoegd bij het behartigen van belangen door de LHV op landelijk vlak, maakt het lidmaatschap alleen al uit financieel oogpunt waardevol.

Contributie

De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van huisartsenkring Rijnland & Midden-Holland bedraagt voor 2018:
• € 100,- per jaar voor gevestigde huisartsen en hid's;
• € 75,- per jaar voor waarnemers en hidha's.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van de LHV door het inzenden van het daarvoor bestemde formulier. Hiermee wordt u automatisch lid van de kring.

Opzeggen

Het lidmaatschap van de kring kan niet afzonderlijk worden beëindigd, omdat dit gekoppeld is aan het LHV lidmaatschap. U kunt uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail beëindigen. Dit moet uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar, dus uiterlijk 1 december van dat jaar. Vermeld bij uw opzegging uw naam, adres en lidmaatschapsnummer. Ook vragen wij u om een reden van opzegging te vermelden. Klik hier voor meer informatie