Bestuur

 

Bestuursleden

Maartje Offerhaus Algemeen lid, plaatsvervangend afgevaardigde LHV-ledenraad
Astrid Barnhoorn Penningmeester, afgevaardigde LHV-ledenraad
Maarten van Gemeren Voorzitter
Margriet Broersen Secretaris

Vergaderdata

Het bestuur van de huisartsenkring Rijnland & Midden-Holland vergadert zeven keer per jaar. Indien u zaken heeft, waarvan u van mening bent dat deze in een kringbestuursvergadering aan de orde gebracht dienen te worden, verzoeken wij u vriendelijk deze per e-mail aan ons kenbaar te maken. Het e-mailadres van de kring is: west-nederland@lhv.nl