Organisatie

 
De huisartsenkring Rijnland & Midden-Holland biedt ledenservice en behartigt de belangen van de huisartsen in de regio Rijnland & Midden-Holland, en maakt deel uit van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Naast de belangenbehartiging en ledenservice, zijn regionale beleidsvorming, visie ontwikkeling en regionale vertegenwoordiging van huisartsen in de regio doelstellingen.

Het bestuur van de huisartsenkring wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het LHV-Bureau West-Nederland.

De huisartsenkring Rijnland & Midden-Holland informeert haar leden regelmatig via een digitale nieuwsbrief. De website biedt actuele informatie. Deze website kent een openbaar voor iedereen toegankelijk deel. Daarnaast een besloten deel, slechts toegankelijk voor leden. Reacties? Mail deze naar west-nederland@lhv.nl.