Huisartsenzorg

 
Er is al enige jaren een convenant van de huisartsen met de GGD en de GHOR, waarin samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd over geneeskundige zorg tijdens een ramp of crisis. Er zijn afspraken in opgenomen over wederzijdse verplichtingen tijdens een ramp of crisis. Zo verplicht de GHOR zich onder meer om informatie te verstrekken aan de huisartsen, en committeren de huisartsen zich aan hun - wettelijke - taak om huisartsenzorg te waarborgen tijdens alle omstandigheden.

HaROP
De afspraken uit het convenant zijn verder uitgewerkt voor de huisartsen in het HaROP: het huisartsen-rampenopvangplan. Hierin staat hoe de huisartsen en huisartsenposten in een regio adequate patiëntenzorg onder alle omstandigheden borgen.

OTO
Om ervoor te zorgen dat het HaROP geen papieren exercitie blijft, wordt een OTO-traject gestart. OTO staat voor Opleiden, Trainen en Oefenen. Bent u geïnteresseerd? Houd dan de kringnieuwsbrieven en de mailings van de huisartsenposten in de gaten.