Dossiers

 
Huisartsenzorg bij Rampen en Crises

Huisartsenzorg bij Rampen en Crises

Op 26 februari is op het stadhuis van Alphen aan den Rijn het convenant van de huisartsen met de GGD en GHOR ondertekend. Hierin zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd over geneeskundige zorg tijdens een ramp of crisis. De afgelopen periode is met alle partijen hard gewerkt aan de totstandkoming van het convenant.
Raamovereenkomst

Raamovereenkomst

Huisartsen en zorginstellingen sluiten overeenkomst voorbehouden handelingen. Tijdens de kringledenraad bent u geïnformeerd over de raamovereenkomst 'voorbehouden handelingen'. In dit dossier vindt u meer informatie over deze overeenkomst.