Welkom op de website van huisartsenkring Rijnland & Midden-Holland

De huisartsenkring Rijnland & Midden-Holland (RMH) biedt ledenservice, behartigt de belangen van de huisartsen in de regio Rijnland & Midden-Holland en maakt deel uit van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Naast de belangenbehartiging en ledenservice, zijn regionaal beleidsvorming, visie ontwikkeling en regionale vertegenwoordiging van huisartsen in de regio belangrijke doelstellingen.

Reactie? E-mail deze naar west-nederland@lhv.nl

Abonneren op Voorpagina-feed